Herroepingsrecht


Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen. Je kunt de verzegelde dop op de fles niet openen.   

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product in bezit hebt gekregen.  

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen.  

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoek ik je om het herroepingsformulier in te vullen en mij een email met dat formulier toe te sturen naar info@hetdrankenmeisje.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. 

Ik verzoek je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.  Vanzelfsprekend dien ik het teruggestuurde product dan in mijn bezit te hebben.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.  

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten wanneer de etiketten op de fles niet intact te zijn; ook de dop op de fles mag niet opengedraaid zijn. Het product moet in nette staat geretourneerd worden en bij voorkeur in de oorspronkelijke verzenddoos.  

Het herroepingsformulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen.